top of page
photo 26-9-3107 be 06 21 26.png

📦 Fast & Safe Packing Delivery / บริการส่งสินค้ารวดเร็ว กล่องขนส่งสั่งผลิตโดยเฉพาะ ปลอดภัยแข็งแรง คุณภาพพรีเมี่ยม !  จัดส่งทุกวันหลังจากการสั่ง
♻️มีประกันสินค้าหากเกิดชำรุดระหว่างขนส่งและก่อนเปิดกล่องพัสดุกรุณาอัดวีดีโอขณะเปิดกล่อง❗️

Return Policy 
นโยบายการคืนสินค้าที่เป็นมิตรกับลูกค้ามากที่สุด :) หากคุณไม่พอใจกับการสั่งซื้อของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถยื่นขอคืนสินค้าที่ไม่ได้ใช้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จัดส่ง โปรดชี้แจ้งสาเหตุที่ทำให้ส่งคืน เนื่องจากภาพโฆษณาของเราผิดพลาด หรือ เรื่องของความรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าไม่ดีพอหรือทำให้ลูกค้าไม่พอใจได้โปรดรีบคิดและตัดสินใจโดยเร็ว หลังจากที่ได้ทำการเปิดกล่องและแกะบับเบิ่ลห่อออกมาเรียบร้อย คุณมีเวลา 7 วันนับต้ังวันที่ส่งในระบบขนส่ง รีบติดต่อมาที่เรา ผ่านอีเมล์ bahbongofficial@gmail.com หรือ ด่วนโทร 0655199898 เพราะหากมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวสินค้า หรือได้ถูกนำไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายหรือมีรอยตำนิจากเดิมหรือแม้กระทั่ง คราบต่างๆติด ทำให้สภาพไม่เหมือนตอนที่ส่งไปทางบริษัทจะตีตามสภาพ และอาจจะไม่มีทางยินยอมส่งสินค้าใหม่กลับไป ! เตือนอีกครั้ง ห้ามใช้ หากไม่ชอบ ให้รีบแพ็คกลับไปในกล่องแล้วส่งกลับมาโดยเร็วหรือมาถึงแล้วยังไม่ได้แกะสามารถ ทำเรื่องยื่นขอคืนได้ เราไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น มันจะกลายเป็นปัญหาถกเถียงกัน ดังนั้นขอแนะนำให้ทำตามทุกขั้นตอนครับ

!
รถเข็น: Stores_Shopping_Cart_Widget